News

Winterfórum 2016

Spoločnosť STAPRO SLOVENSKO s.r.o. sa v dňoch 31.01.2016 – 05.02.2016 zúčastnila rádiologickej konferencie Winterfórum 2016, ktorá sa už tradične konala vo Vysokých Tatrách, v hoteli Patria na Štrbskom plese.
STAPRO a spolupracujúci partneri vytvorili spoločný stánok Virtuálneho rádiologického pracoviska, kde si účastníci konferencie mohli pozrieť a v praxi vyskúšať nielen produkty jednotlivých spoločností, ale najmä komplexné riešenie pre rádiologické pracoviská. Prezentované produkty:

SpoločnosťProduktOblasť
STAPRO SLOVENSKO s.r.o.FONS EnterpriseRádiologický informačný systém, web žiadanky a nálezy
TatraMed Software, s. r. o.TomoCon PACSÚložisko obrazovej dokumentácie, diagnostická SW stanica, T3C
MEDIXRAY, s.r.o.X TWINDigitálne RTG prístroje, nepriama digitalizácia
EIZO Europe GmbH, PrahaEIZODiagnostické monitory pre MR, CT, RTG, mamografiu a ďalšie
SOFOS, s. r. o.Hewlet-PackardDiagnostické PC stanice značky HP, distribútor EIZO pre Slovenskú republiku

Komplexné riešenie pre rádiologické pracovisko zahŕňalo nasledovné procesy:

  • vystavenie elektronickej žiadanky vo web prostredí,
  • objednanie pacienta, odoslanie notifikačnej SMS správy pred vyšetrením,
  • modality Worklist – pracovné listy pre vyšetrenia na digitálnom RTG prístroji X TWIN od nemeckej firmy Roesys,
  • simulácia reálneho snímkovania (demo mód) a odoslanie štúdie do PACS,
  • spracovanie vyšetrenia rádiologickým technikom,
  • spracovanie nálezu zo strany lekára,
  • využitie zvukových záznamov, využitie elektronickej pisárky pomocou integrovaného SW Newton Dictate,
  • sprístupnenie nálezu odosielajúcemu lekárovi vo web prostredí, vrátane integrácie TomoCon GO – online prezeranie obrazovej dokumentácie vo web prostredí.

winterforum-2016
 
Všetkým partnerom ďakujeme za ich vynaložené úsilie, ktoré venovali príprave a realizácii, a veríme v úspešnú spoluprácu nielen na ďalšom ročníku konferencie Winterfórum, ale aj počas celého roka 2016.


STAPRO
FONS Portál

FONS portál

Helpdesk

Helpdesk

STAPRO SLOVENSKO s.r.o.

Hroncova 3
040 01 Košice
  +421 915 790 501
  stapro@stapro.sk