FONS

Vzhľadom k širokému portfóliu našich
produktov sme zaviedli pre lepšiu prehľadnosť
novú rodinu produktov FONS.

PRODUKTOVÉ 
RADY FONS

FONS

V súčasnosti sú zdravotnícke zariadenia postavené pred úlohy, ktoré vyvolávajú potrebu väčšej miery manažérskeho rozhodovania, presnejších vstupných dát a väčšej miery bezpečnosti pacientov. Vzhľadom k širokému portfóliu našich produktov sme zaviedli pre lepšiu prehľadnosť novú rodinu produktov FONS, pri ktorej garantujeme dlhodobú podporu a vývoj. Pre zavádzanie generačne nových funkcií, rozhraní či kontrol sú aktuálne používané systémy pripravené na rozšírenie o požadované moduly a funkcie, a to bez nutnosti výmeny celých systémov. Toto rozšírenie je šetrné nielen finančne, ale tiež nevyžaduje odstávku systémov, ktorá by mohla ohroziť bezpečnosť pacientov, nevyžaduje prevod dát a má nižšie nároky na zaškolenie užívateľov systému.

FONS Enterprise
Najmodernejší klinický informačný systém na stredoeurópskom trhu podporujúci plne bezpapierovú prevádzku v zdravotníctve. Nadčasová koncepcia užívateľského rozhrania s využitím najnovších dostupných technológií prináša vysokú intuitívnosť a  jednoduchosť ovládania pre všetkých užívateľov.

Komplexné pokrytie zdravotníckych procesov s integrovanými mechanizmami merania kvality a efektivity starostlivosti.

Najvyšší stupeň konfigurovateľnosti užívateľom pri zachovaní jednotných prístupov k vedeniu pacientskej dokumentácie.

FONS Enterprise

FONS Openlims
Jedná sa o moderný laboratórny informačný systém overený stovkami pracovísk v niekoľkých krajinách strednej a východnej Európy. Je určený pre všetky typy laboratórií. Podporuje špecifické pracovné procesy v odbornostiach: biochémia, hematológia, imunológia, serológia, parazitológia, mykológia, virológia, cytológia, genetika, cytogenetika, bakteriológia, transfuziológia. Súčasťou je aj integrovaný laboratórny sklad pre evidenciu chemikálií a spotrebného materiálu.

FONS Openlims

FONS Integration
Jednoducho nahrádza výmenu papierových informácií efektívne užívateľsky aj systémovo prívetivú elektronickú komunikáciu. Šetrí čas, peniaze a papier. Integráciou procesov v zdravotníctve rozširuje potenciál existujúcich systémov a prináša zásadnú kvalitatívnu zmenu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Rozvíja autorizované a zabezpečené využitie a zdieľanie elektronickej zdravotnej dokumentácie.

FONS Integration

FONS Flexi
Je sada produktov a nástrojov pre konfiguračnú tvorbu komplikovaných štruktúrovaných formulárov s definíciou work-flow a zložitou logikou. Elektronický spôsob vykazovania do celého radu národných alebo odborných registrov.

Komplexné riešenie definícií kontrol a workflow nad vkladanými dátami.

Jednotlivé produkty FONS Flexi sú vo väčšine prípadov riešené vo variantoch pre jednotlivé klinické systémy FONS Enterprise a pod.

FONS Flexi

FONS Reports
FONS Reports predstavuje integračný nástroj na čerpanie a spracovanie dát z rôznych prevádzkových systémov. Umožňuje stanoviť a online sledovať hodnotu ukazovateľov, ktoré zaisťujú naplnenie cieľov organizácie aj jednotlivých útvarov. Poskytuje oddelené rozhranie pre jednoduché sledovanie kontrolných ukazovateľov.

Ponúka dedikované komplexné užívateľské rozhranie pre hľadanie príčin problémov a súvislostí v uložených dátach vďaka tomu, že umožňuje rozpad až na primárne dáta.

FONS Reports

NEVIETE SI PORADIŤ?

Neviete , ktorý rad alebo produkt je vhodný práve pre Vás?
Rozhodnúť sa môžete aj na základe konkrétneho Segmentu či typu Riešenia.

ALEBO

STAPRO
FONS Portál

FONS portál

Helpdesk

Helpdesk

STAPRO SLOVENSKO s.r.o.

Hroncova 3
040 01 Košice
  +421 915 790 501
  stapro@stapro.sk