News

Pour Féliciter 2016

Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru v uplynulom roku a do nového roku 2016 Vám za celý kolektív spoločnosti STAPRO prajeme veľa zdravia, šťastia, osobných i pracovných úspechov. Súčasne sa tešíme na ďalšiu spoločnú spoluprácu.

PF-2016-sk


STAPRO
FONS Portál

FONS portál

Helpdesk

Helpdesk

STAPRO SLOVENSKO s.r.o.

Hroncova 3
040 01 Košice
  +421 915 790 501
  stapro@stapro.sk