Ochrana osobných údajov

Pri vyplnení kontaktného formulára na webových stránkach www.stapro.sk poskytuje užívateľ stránok svoje osobné údaje podľa ustanovenia 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení.


Zhromažďované informácie a ich využitie

STAPRO SLOVENSKO s.r.o. (ďalej len prevádzkovateľ) si uvedomuje dôveryhodnosť týchto osobných údajov a informácie o užívateľovi uchováva v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení.

Prevádzkovateľ používa akékoľvek údaje získané od užívateľov pre svoju vnútornú potrebu. Nikdy osobné údaje nepredáva, neprevádza a nezdieľa ich tretím stranám. Bez výslovného súhlasu užívateľa nakladá s jeho osobnými údajmi len a výhradne v rozsahu, ktorý umožňuje zákon o ochrane osobných údajov.

STAPRO
FONS Portál

FONS portál

Helpdesk

Helpdesk

STAPRO SLOVENSKO s.r.o.

Hroncova 3
040 01 Košice
  +421 915 790 501
  stapro@stapro.sk