News

eRadiologia.sk – online žiadanky a nálezy na rádiologické vyšetrenia

Web portál eRadiologia.sk slúži primárne odosielajúcim lekárom na vystavenie elektronickej žiadanky na MR vyšetrenia v sieti Pro Diagnostic Group a.s., pričom žiadanka je doručená priamo do rádiologického informačného systému FONS Enterprise.

Registrovaní lekári získajú výhodu navyše, spätne je im na portál doručená elektronická verzia nálezu ihneď po jeho validácií rádiológom, ktoru môžu veľmi jednoducho skopírovať do dokumentácie pacienta. Portál je zabezpečený https certifikátom najvyššej úrovne, celá komunikácia medzi prehliadačom a serverom tak prebieha šifrovaným spôsobom.

V blízkej budúsnosti sa pripravuje rozšírenie portálu o integráciu obrazovej dokumentácie, čím odosielajúci lekár získa možnosť nahliadnuť na snímky pacienta veľmi jednoduchým a praktickým spôsobom.


STAPRO
FONS Portál

FONS portál

Helpdesk

Helpdesk

STAPRO SLOVENSKO s.r.o.

Hroncova 3
040 01 Košice
  +421 915 790 501
  stapro@stapro.sk