News


StaproPANAKEA už aj v Dolnom Kubíne – vo štvrtej nemocnici Žilinského samosprávneho kraja

V rámci zjednotenia informačných systémov pre liekovú logistiku v nemocniciach ŽSK bol v priebehu marca až júna 2016 v Dolnooravskej nemocnici s poliklinikou MUDr. L. N. Jégého Dolný Kubín implementovaný systém StaproPANAKEA.
Systém sa používa na 20 pracoviskách DONSP. V ústavnej lekárni sú zavedené centrálne sklady liekov a ZM a na vybraných oddeleniach klinické sklady. Elektronické objednávanie liekov a ZM sa realizuje na všetkých pracoviskách, ktoré odoberajú lieky alebo ZM z centrálneho skladu ústavnej lekárne. V procese implementácie boli dodané aj prenosné terminály čiarových kódov pre ústavnú lekáreň a stacionárne terminály pre výdaj na klinických skladoch. Používanie terminálov umožňuje automatizovaný zber údajov pri distribúcii liekov a ZM v rámci zariadenia aj pri výdajoch do spotreby na oddeleniach.
Nad systémom liekovej logistiky bude vytvorený dátový sklad pre centrálny Reporting liekovej logistiky ŽSK.
Systém už funguje pre nemocnice v Čadci, Trstenej a Liptovskom Mikuláši. Implementáciou v Dolnom Kubíne bude zabezpečená komplexnosť dát pre potreby ŽSK pri obstarávaní a sledovaní spotreby liekov v jednotlivých ZZ.

Zobraziť viac 


Stretnutie užívateľov FONS Openlims

Stretnutie je určené pre kľúčových užívateľov Laboratórneho informačného systému FONS Openlims, pre získanie detailnejšieho prehľadu o možnostiach a konfigurácie systému. Je zamerané na aktuálne problematiky ako aj na niektoré ďalšie dôležité témy.

Zobraziť viac Winterfórum 2016

Spoločnosť STAPRO SLOVENSKO s.r.o. sa v dňoch 31.01.2016 – 05.02.2016 zúčastnila rádiologickej konferencie Winterfórum 2016, ktorá sa už tradične konala vo Vysokých Tatrách, v hoteli Patria na Štrbskom plese.

Zobraziť viac 


Pour Féliciter 2016

Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru v uplynulom roku a do nového roku 2016 Vám za celý kolektív spoločnosti STAPRO prajeme veľa zdravia, šťastia, osobných i pracovných úspechov. Súčasne sa tešíme na ďalšiu spoločnú spoluprácu.

PF-2016-sk

Zobraziť viac 
Konferencia INMED 2015

Predmetom tohtoročnej konferencie budú predovšetkým informačné systémy ako nástroj efektívneho zdravotníctva a ako novinka bude akreditácia nielen pre lekárov, ale tiež pre zdravotné sestry.

Konferencia INMED 205 je v poradí 15. ročníkom tejto už tradičnej konferencie organizovanej spoločnosťou STAPRO s.r.o.

Zobraziť viac 


STAPRO
FONS Portál

FONS portál

Helpdesk

Helpdesk

STAPRO SLOVENSKO s.r.o.

Hroncova 3
040 01 Košice
  +421 915 790 501
  stapro@stapro.sk