News

Winterfórum 2016

Spoločnosť STAPRO SLOVENSKO s.r.o. sa v dňoch 31.01.2016 – 05.02.2016 zúčastnila rádiologickej konferencie Winterfórum 2016, ktorá sa už tradične konala vo Vysokých Tatrách, v hoteli Patria na Štrbskom plese.

Zobraziť viac 


Pour Féliciter 2016

Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru v uplynulom roku a do nového roku 2016 Vám za celý kolektív spoločnosti STAPRO prajeme veľa zdravia, šťastia, osobných i pracovných úspechov. Súčasne sa tešíme na ďalšiu spoločnú spoluprácu.

PF-2016-sk

Zobraziť viac 
Konferencia INMED 2015

Predmetom tohtoročnej konferencie budú predovšetkým informačné systémy ako nástroj efektívneho zdravotníctva a ako novinka bude akreditácia nielen pre lekárov, ale tiež pre zdravotné sestry.

Konferencia INMED 205 je v poradí 15. ročníkom tejto už tradičnej konferencie organizovanej spoločnosťou STAPRO s.r.o.

Zobraziť viac 


STAPRO
FONS Portál

FONS portál

Helpdesk

Helpdesk

STAPRO SLOVENSKO s.r.o.

Hroncova 3
040 01 Košice
  +421 915 790 501
  stapro@stapro.sk