News

Konferencia INMED 2015

Predmetom tohtoročnej konferencie budú predovšetkým informačné systémy ako nástroj efektívneho zdravotníctva a ako novinka bude akreditácia nielen pre lekárov, ale tiež pre zdravotné sestry.

Konferencia INMED 205 je v poradí 15. ročníkom tejto už tradičnej konferencie organizovanej spoločnosťou STAPRO s.r.o.

Zobraziť viac 


STAPRO
FONS Portál

FONS portál

Helpdesk

Helpdesk

STAPRO SLOVENSKO s.r.o.

Hroncova 3
040 01 Košice
  +421 915 790 501
  stapro@stapro.sk