News

FONS Enterprise v nemocnici Lučenec

STAPRO SLOVENSKO s.r.o. je dodávateľom nemocničného informačného systému FONS Enterprise pre Nemocnicu Lučenec.

Od 1.8.2019 FONS Enterprise nahradil doteraz používaný náš vlastný NIS MEDEA novým moderným riešením. Implementované riešenie pokrýva tieto oblasti:

 • ambulantná, lôžková a jednodňová starostlivosť
 • rádiologické pracoviská s integráciou na PACS
 • pracoviská rehabilitácie
 • elektronická komunikácia so SVLZ pracoviskami
 • sklady liekov a ŠZM, evidencia spotreby liekov až na pacienta a iné.

Zobraziť viac 


Nemocnica Malacky

STAPRO SLOVENSKO s.r.o. je dodávateľom nemocničného informačného systému FONS Enterprise pre Nemocnicu Malacky, ktorá je členom skupiny MEDIREX Group.

Od 1.3.2019 FONS Enterprise nahradil doteraz používaný NIS novým moderným riešením. Implementované riešenie pokrýva tieto oblasti:

 • ambulantná, lôžková a jednodňová starostlivosť
 • rádiologické pracoviská
 • pracoviská rehabilitácie
 • oddelenie centrálnej sterilizácie
 • elektronická komunikácia so SVLZ pracoviskami (Medirex, Medicyt)

Spustenie klientskeho centra plne integrovaného vo FONS Enterprise bude uvedené do prevádzky 1.4.2019.

Súčasťou projektu je nasadenie manažérskeho informačného systému od 1.5.2019, ktorý bude nástrojom pre riadenie nemocnice na sledovanie v oblastiach:

 • ekonomika
 • lieková logistika
 • operačné sály
 • vykazovanie do zdravotných poisťovní

Zobraziť viac 


Prémiová klinika Mediconet

Mediconet je poskytovateľom nadštandardnej ambulantnej starostlivosti prostredníctvom vlastných a partnerských zdravotníckych zariadení. Implementácia FONS Enterprise mala za cieľ zefektívniť manažment pacienta, sledovať a vyhodnocovať rôzne typy produktov, kariet a ich časových platností. Ďalším hlavným cieľom bolo podporiť procesy zamerané na pracovnú zdravotnú službu a evidenciu zamestnávateľov a vykonaných preventívnych prehliadok s časovou platnosťou každej prehliadky. Reporting a analýzy dát boli nevyhnutnou súčasťou implementácie diela.

Zobraziť viac 


Trenčiansky samosprávny kraj – implementácia FONS Enterprise

Od roku 2018 začali používať 3 nemocnice TSK (v Bojniciach, Považskej Bystrici a Myjave) systémy produkčného radu FONS na svojich klinických a SVLZ pracoviskách, i v nemocničnej lekárni. Okrem iného sa implementujú na oddeleniach a ambulanciách sklady liečiv aj so sledovaním spotreby na pacienta a riadiace informácie manažérskeho systému pre vedenie nemocníc aj pre TSK.

 

Zobraziť viac 


Nemocnica novej generácie Michalovce

Už vyše roka sa úspešne používajú systémy produkčného radu FONS v Nemocnici novej generácie v Michalovciach (člen siete nemocníc Svet zdravia). Implementované bolo klastrové usporiadanie príbuzných oddelení s plávajúcimi lôžkami, centrálna príprava liekov (CPL) s robotickým balíčkovaním liekov, 2D kódmi a náramkami pacientov, kanban metóda na dopĺňanie ŠZM do skladov, triáž na urgente, OŠE štandardy a celý rad ďalších inovatívnych riešení. Riešenia CPL a kanban sú implementované ako prvé na Slovensku i v Čechách a spoľahlivo zabezpečujú prípravu a distribúciu liekov a ŠZM pre všetky lôžkové oddelenia. Pacient a balíček liekov je identifikovaný čítačkou z náramku a z balíčka liekov.

 

Zobraziť viac 


Pracujeme s DRG

Cieľom stretnutia je informovať Vás o súčasnom stave a možnostiach práce v NIS MEDEA, navzájom sa informovať o postupoch pri kódovaní podľa DRG vo Vašich nemocniciach a spoločne pripraviť návrhy ako dopracovať aplikáciu pre komfortnejšie zaraďovanie prípadov podľa metodiky DRG.

Zobraziť viac 


INMED 2017 (10. – 11. října 2017)

Již v těchto dnech začínají přípravy na tradiční česko-slovenskou konferenci INMED. Stejně jako v minulých letech i letos konference nabídne nejnovější informace z oblasti krajského zdravotnictví, e-health (elektronického zdravotnictví), další část bude zaměřena na právní aspekty poskytování zdravotní péče a v neposlední řadě na každoročně diskutované téma, úhrady zdravotní péče. Minulé ročníky byly pořádány dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a účastí lékaři získali 9 kreditů a zdravotní sestry 3 kredity.

Zobraziť viac StaproPANAKEA už aj v Dolnom Kubíne – vo štvrtej nemocnici Žilinského samosprávneho kraja

V rámci zjednotenia informačných systémov pre liekovú logistiku v nemocniciach ŽSK bol v priebehu marca až júna 2016 v Dolnooravskej nemocnici s poliklinikou MUDr. L. N. Jégého Dolný Kubín implementovaný systém StaproPANAKEA.
Systém sa používa na 20 pracoviskách DONSP. V ústavnej lekárni sú zavedené centrálne sklady liekov a ZM a na vybraných oddeleniach klinické sklady. Elektronické objednávanie liekov a ZM sa realizuje na všetkých pracoviskách, ktoré odoberajú lieky alebo ZM z centrálneho skladu ústavnej lekárne. V procese implementácie boli dodané aj prenosné terminály čiarových kódov pre ústavnú lekáreň a stacionárne terminály pre výdaj na klinických skladoch. Používanie terminálov umožňuje automatizovaný zber údajov pri distribúcii liekov a ZM v rámci zariadenia aj pri výdajoch do spotreby na oddeleniach.
Nad systémom liekovej logistiky bude vytvorený dátový sklad pre centrálny Reporting liekovej logistiky ŽSK.
Systém už funguje pre nemocnice v Čadci, Trstenej a Liptovskom Mikuláši. Implementáciou v Dolnom Kubíne bude zabezpečená komplexnosť dát pre potreby ŽSK pri obstarávaní a sledovaní spotreby liekov v jednotlivých ZZ.

Zobraziť viac 


STAPRO
FONS Portál

FONS portál

Helpdesk

Helpdesk

STAPRO SLOVENSKO s.r.o.

Hroncova 3
040 01 Košice
  +421 915 790 501
  stapro@stapro.sk